home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Paulus en Silas in de Gevangenis

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.

Paulus en Silas in de gevangenis

Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ´Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!´ De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ´Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?´ Ze antwoordden: ´Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.´

En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.

Uit de Injil: Handelingen sura 16 ayat 25-34


Verhalen uit Taurat, Zabur, Injil