home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Abraham moet zijn zoon offeren

Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ´Abraham!´ zei hij. ´Ik luister,´ antwoordde Abraham. ´Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.´

De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten: ´Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.´

Ibrahim moet zijn zoon offeren

Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. ´Vader,´ zei Isaak. ´Wat wil je me zeggen, mijn jongen?´ antwoordde Abraham. ´We hebben vuur en hout,´ zei Isaak, ´maar waar is het lam voor het offer?´ Abraham antwoordde: ´God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.´ En samen gingen zij verder.

Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ´Abraham, Abraham!´ ´Ik luister,´ antwoordde hij. ´Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.´ Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats ´De HEER zal erin voorzien´. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ´Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.´

Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: ´Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.´

Ibrahim moet Ishaq offeren

Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Berseba, en daar bleef Abraham wonen.

Uit de Tavrat: Genesis sura 22 ayat 1 - 19


Verhalen uit Taurat, Zabur, Injil