home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Twist en haat


Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: "Heb uw naaste lief als uzelf." Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

Uit de Injil: Galaten, sura 5 ayat 13 - 16


Maar tot u, die Mij (Isa) hoort, zeg ik:

Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten;
zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.
Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.

En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór?
Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.
Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.
En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij vóór?
Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen.

Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden.
En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden;
laat los en gij zult losgelaten worden.
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.
Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Uit de Injil: Lukas, sura 6 ayat 27 - 38


Onderwijs over
Thema's