home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Rampen


Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem (Isa) vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers.

Hij (Isa) zei tegen hen: "Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen.

Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel - denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij."

Uit de Injil: Lukas, sura 13 ayat 1 - 5


De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: "Het is voorbij!"

Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving.

De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.

Uit de Injil: Openbaring, sura 16 ayat 17 - 21


Onderwijs over
Thema's