home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

De Heilige Geest

(Muqadas Ruh, Ruhallah)


Als je mij (Isa) liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Uit de Injil: Johannes, sura 14 ayat 15 - 18


Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze (de vrienden van Isa) allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Uit de Injil: Handelingen, sura 2 ayat 1 - 4


Onderwijs over
Thema's