home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Geluk

Toen Hij (Sidna Eisa) de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:

"Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. "

Uit de Injil: Matteüs sura 5 ayat 1 - 12


Onderwijs over
Thema's