home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Over het onderwijs van Sidna Isa (Jezus)

Vergeving

Om meer te weten over het onderwijs van Sidna Isa kan je het Boek, de Bijbel lezen. De Bijbelboeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen het levensverhaal (Injil) van Sidna Isa en wie Hij is.

Sidna Isa zegt tegen de mensen het voorbeeld van Allah te volgen en volmaakt te zijn.

Bijbelboek Matteüs 5: 44-48:

"En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is."

Sidna Isa zegt dat mensen die Allah niet volgen ook liefhebben. Zij die echter Allah volgen, hebben ook hun vijanden lief en bidden voor de mensen die hen kwaad doen. Voor de eerste volgelingen van Sidna Isa was dit heel belangrijk. (Lees hier maar na!) Eén van de volgelingen, die dagelijks bij Sidna Isa was, Petrus, stelde Sidna Isa hierover een vraag, om het beter te begrijpen. Sidna Isa gaf het volgende antwoord:

(Klik hier om het antwoord te lezen).

Wil je meer weten over het goede nieuws dat Sidna Isa bekend maakte? Kijk dan bij de links 'Onderwijs over...' Hier vindt je nog meer verrassende, radicale woorden die in veel opzichten de wereld op de kop zetten. Sidna Isa prijst hen gelukkig die verdriet hebben, want Allah zal hen troosten. Gelukkig (of zalig) zij die vervolgd worden omdat ze Allahs (Gods) wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk.


Onderwijs over Het Boek:
Hoe zit het precies?