home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Over het onderwijs van Sidna Isa (Jezus)

De Goddelijke oorsprong van het Boek

De Qur’an zegt duidelijk dat het Boek, de Bijbel, van Allah afkomstig is en dat Sidna Isa kennis afkomstig is van Allah. In de Qur’an lezen we op meerdere plaatsen dat de Taura en Indjiel door Allah, de Heer zijn neergezonden. Lees bijvoorbeeld Soera Al-Ma'ida (De tafel) en Soera Al-Nisaa' (De vrouwen). De Qur’an stemt overeen met het Boek, de Bijbel. Zo lezen we in Bijbelboek 2 Timoteüs 3:16-17:

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Ook Sidna Isa bevestigt dit, door heel vaak uit het Boek, de Bijbel, te citeren. Bijvoorbeeld Bijbelboek Marcus 7:6:

Sidna Isa antwoordde: 'Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: 'Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij''

Andere citaten van Sidna Isa vindt je bijvoorbeeld in Bijbelboek Marcus en Lucas Het is voor gelovigen belangrijk te weten dat het Boek, de Bijbel, door God geïnspireerd is. In het Bijbelboek, Romeinen, is kort en krachtig opgeschreven, waarom het belangrijk is.

Bijbelboek Romeinen 15:4:

Wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

In het Boek, de Bijbel, staat een zware straf op het zelf toevoegen van teksten aan de Bijbel of op het weghalen van teksten uit de Bijbel. Wij geloven dan ook dat de Bijbel niet is veranderd. (Lees verder.)

Bijbelboek Openbaring 22: 18-19:

Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.


Onderwijs over Het Boek:
Hoe zit het precies?

Klik op de links hieronder voor teksten uit Quran en Bijbel. (NB: Je browser moet popups accepteren, anders werkt het niet!)