home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Over het onderwijs van Sidna Isa (Jezus)

Het Boek - de Bijbel een overzicht

Het Boek, de Bijbel, bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament (Klik hier om het Boek in je eigen taal te lezen). Het Oude Testament bevat 39 boeken, het Nieuwe Testament 27 boeken. De hele bijbel is ingegeven door inspiratie van Allah. (Daarover kan je hier meer lezen.)

Het Oude Testament is geschreven voordat Sidna Isa naar de aarde kwam. Het Oude Testament is ook het Heilige Boek van de Joden. Een korte uitleg van wat er in het Oude Testament staat:

 • Zeventien historische boeken.
  De eerste vijf zijn de Taura (Tora). Die zijn geopenbaard aan Musa. In de Taura lees je over het ontstaan van de mensheid door Allah's scheppende kracht, de komst van de zonde in de wereld, het begin van de volken en talen, de roeping van Abraham en de plaats van Jozef in Egypte. Ook lezen we hoe Allah door Musa de Israëlieten bevrijdt uit Egypte. De Taura eindigt met de dood van Musa. Na de Taura volgen in het Oude Testament nog twaalf historische boeken. Met verhalen over Dawud, Sulayman, Ilyas, Eliza, Ezra en andere mannen Gods.
 • Vijf boeken vol wijsheid en poezië (Zabur)
  In deze vijf boeken lezen we over de beproevingen van Job, de Psalmen van Davud en poezië en wijsheid van koning Sulayman.
 • Zeventien profetische boeken.
  Deze boeken bevatten honderden profetieën, waarvan vele gaan over Sidna Isa, zijn geboorte uit een maagd, zijn leven en zijn dood en zijn opstanding. Deze profetische boeken dragen de namen van de profeet die het boek heeft geschreven, bijvoorbeeld Ezechiël en Junus.

Het Nieuwe Testament vertelt de daden en woorden van Sidna Isa, een blijde boodschap (Indjiel) voor ons mensen geopenbaard door Allah aan Sidna Isa. Een korte uitleg van wat er in het Nieuwe Testament staat:

 • Vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) over de daden en woorden van Sidna Isa.
  Dankzij deze vier evangeliën krijgen we een duidelijk beel van wie Sidna Isa was, wat Hij heeft gedaan en zijn betekenis voor ons mensen. [Jan, link naar 'Over het leven'index]
 • Eén historisch boek, Handelingen.
  Over de verspreiding van het christendom over de wereld. In liefde werd verteld over Allahs liefde, het Goede Nieuws. Deze verspreiding vond plaats zonder geweld. Geen dreiging met zwaard of speer. De vertellers van het Goede Nieuws werden soms geweldadig behandeld, gedood, maar bleven lief hebben.
 • Eénentwintig brieven van vertellers van het Goede Nieuws, zoals Paulus, Petrus en Johannes.
 • Eén profetisch boek, Openbaringen.
  Over de toekomstige gebeurtenissen. In dit boek vertelt Sidna Isa Al-Masieh (Jezus de Messias) over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dit wordt opgeschreven door Johannes.

Onderwijs over Het Boek: