home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Over het onderwijs van Sidna Isa (Jezus)

Onderwijs over 'Wie is belangrijk'

Om meer te weten over het onderwijs van Sidna Isa kan je het Boek, de Bijbel lezen. De Bijbelboeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen het levensverhaal (Injil) van Sidna Isa en wie Hij is.

Sidna Isa leert dat belangrijk iets anders is, dan wij in onze cultuur leren.

Bijbelboek Marcus 9: 33 - 37:

"Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich.

Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.' Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'"

Bijbelboek Matteüs 20: 25-28:

Jezus riep hen bij zich en zei: 'Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken.

Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

Lees ook eens Lucas 16. Daar staat dat geld niet belangrijk is. (Klik hier om het te lezen)

Wil je meer weten over het goede nieuws dat Sidna Isa bekend maakte? Kijk dan bij de links 'Onderwijs over...' Hier vindt je nog meer verrassende, radicale woorden die in veel opzichten de wereld op de kop zetten. Sidna Isa prijst hen gelukkig die verdriet hebben, want Allah zal hen troosten. Gelukkig (of zalig) zij die vervolgd worden omdat ze Allahs (Gods) wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk.


Onderwijs over Het Boek:
Hoe zit het precies?