home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

De zondeval

في الاسم من الرب ، وهو الله
الذي هو محبة ورحيم ، المريض ، وفية وصحيح ، أن الآلاف من
الأجيال حبه يثبت ان الدين ، والجريمة ، ويغفر خطيئة

(In de Naam van de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft.)

Het Begin

Allah heeft de wereld goed gemaakt. Ook de dieren en de mensen heeft Hij goed gemaakt.
In de Tavrat staat dat God keek naar de mens en dat Hij zag dat het "zeer goed" was. God wandelde op aarde. Man en vrouw waren naakt, maar ze schaamden zich niet. God praatte met Adam en Hawa zoals je met je kinderen praat.

De Val

De mens mocht van Allah vrij zijn. Dus ook vrij om te kiezen. Kiezen uit goed en kwaad.
Sjaytan (Iblis, de duivel) fluisterde de mens in om te proberen aan God gelijk te worden. Deze verleiding was te groot voor Adam en Hawa. Ze luisterden naar Sjaytan en gehoorzaamden God niet.
Zo is de zonde in de wereld gekomen!

Waarom doet een Mens Zonde?

De Islam leert dat de mens zondaar is, omdat hij zonden doet. Maar de Bijbel laat zien dat het andersom is: De mens is een zondaar. En daarom doet hij zonden!

De Straf

Adam en Hawa werden door Allah weggejaagd uit het Paradijs. (Het Paradijs was een mooie tuin gelegen in Mawaranahr - Mesopotamie, tegenwoordig Iraq). Ze schaamden zich voor elkaars naaktheid en trokken kleren aan.
Maar het ergste was nog dat God niet meer vertrouwlijk met hen praatte!
Er was scheiding tussen God en mensen gekomen!

De Belofte

Allah was boos, maar ook verdrietig. Tegelijk met de straf gaf Hij aan Hawa een belofte:
Er zou vijandschap zijn tussen haar zaad en het zaad van de duivel,
maar haar zaad (een nakomeling) zou de duivel vernietigen!
God had een plan om de mensheid te verlossen!

Het Plan

Het Plan van Allah bestond uit een aantal verschillende fases:

  • Het verbond met Ibrahim en zijn nageslacht - om de wereld te laten zien wie God is
  • De wet aan Mozes en zijn volk geven - om de wereld God's rechtvaardigheid te laten zien
  • De Masih (Messias) zenden - om Gods karakter te tonen aan de mensen
  • Het lijden, sterven en de opstanding van al Masih - zodat ieder die gelooft, weer met God mag wandelen.
  • De terugkomst van al Masih - om al het kwaad uit de wereld weg te doen!

Lees verder voor meer informatie!

Volgende -->Het plan van Allah