home ترجمت داخل العربية Translate into English Voeg deze site toe
aan je favorieten!

Waarom moest Al-Masih sterven?

في الاسم من الرب ، وهو الله
الذي هو محبة ورحيم ، المريض ، وفية وصحيح ، أن الآلاف من
الأجيال حبه يثبت ان الدين ، والجريمة ، ويغفر خطيئة

(In de Naam van de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft.)

Isa voorspelde Zijn dood

Isa preekte overal waar Hij kwam. Hij vertelde dat Hij moest lijden en sterven. Hij zei dat dit het plan van Allah was. De mensen vonden dit vreemd omdat ze dachten dat Al-Masih de vijanden (Romeinen) zou wegjagen. Hoe kan hun bevrijder nu moeten lijden en sterven?

Arrestatie en veroordeling van Isa

Toen Hij 33 jaar oud was, werd Isa als held in Al-Quds verwelkomt. Maar Hij ging niet vechten met de Romeinen. In plaats daarvan bestreed Hij de godsdienstleraren (Mullahs). Het volk was boos en teleurgesteld.
De Mullahs arresteerden Hem. In een snel en oneerlijk proces door de Joden en Romeinen werd Hij ter dood veroordeeld.

Lijden en sterven van Isa

De Romeinen hingen Hem aan een kruis. Dat deden Romeinen met misdadigers. Voor de Joden was dit de ergste straf: een vloek van Allah.
Isa leed drie uur aan het kruis. Hij bad tot Allah: "Vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen!" Zijn laatste woorden waren: "Het is volbracht (klaar)!"

Waarom laat Allah Zijn profeet (rasoel) sterven?

Een rasoel is een dienaar van Allah. Allah heeft Hem gestuurd en gezegend. Waarom laat Allah Hem dan lijden en sterven? Dat is een belangrijke en goede vraag.

Het antwoord is eenvoudig: een rasoel kan alleen lijden en sterven als Allah hier een bedoeling mee heeft! Wat was de bedoeling van Allah?

  • Aan Hava had Allah al gezegd: uw kind zal Shaytan vernietigen.
  • Aan Ibrahim had Allah gezegd: dood uw zoon niet. Allah zal zelf voor een offerlam (Qurban) zorgen.
  • Aan de rasoel Jesaja had Allah gezegd: Mijn knecht zal lijden en sterven en daardoor de straf van anderen dragen.

Al-Masih moest komen om een volmaakt leven te lijden. Hij was de enige die de wet van Allah perfect had uitgevoerd. Daarom was Hij de enige die de straf kon dragen die de mensen verdiend hadden.

Door Adam kwam er scheiding tussen Allah en mensen. Door Al-Masih konden mensen weer contact met Allah krijgen. De straf voor de zonde is de hel (Djahanna). Door zijn lijden en dood is de schuld vergeven. Door zijn Qurban. Hij is het perfect Offerlam. Wie gelooft, wordt een kind van Allah.

Isa wordt weer levend

De dood van Al-Masih was het plan van Allah. Allah heeft dat bewezen doordat Al-Masih weer levend werd!

Lees verder voor meer informatie!

<-- Terug ° Volgende -->Het plan van Allah